fbpx

Ungdata 2022: 160% økning i bruk av andre stoffer enn cannabis på videregående siste 6 år

Ungdata 2022: 160% økning i bruk av andre stoffer enn cannabis på videregående siste 6 år

Rapporten Ungdata 2022 ble denne uken lansert under Arendalsuken. Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som gjennomføres på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet, og som tar sikte på å si noe om hvordan det er å være ung i dag. I 2022 deltok 109.700 ungdommer.

Hasj og marihuana

Når det gjelder illegale rusmidler, så viser rapporten en økning fra i fjor når det gjelder elever på videregående skole som har brukt cannabis det siste året, fra 17 til 18 prosent for gutter og fra 12 til 13 prosent for jenter.

Siden 2016 har bruken steget fra henholdsvis 14 og 9 prosent for gutter og jenter. For begge kjønn samlet, er det altså en økning på 35% over disse seks årene.

 

Andre narkotiske stoffer 

For andre narkotiske stoffer enn hasj og marihuana, var det en økning i andelen elever på videregående som hadde brukt siste året, fra 7 til 8 prosent for gutter og fra 4 til 5 prosent for jenter. I 2016 var disse andelene henholdsvis 3 og 2 prosent for gutter og jenter.

Hvis man aksepterer påstanden om at cannabis er det “letteste” av de illegale rusmidlene, har det altså vært en økning i andelen elever på videregående som bruker tyngre narkotika, på 160 prosent de siste seks årene.

 

 

Se også

Psykiatrisk ungdomsteam i Trondheim advarer om økende narkotikabruk blant ungdom

Psykiatrisk ungdomsteam ved St. Olavs hospital ser nå konsekvensene av det de oppfatter som økt tilgjengelighet på narkotika blant ungdom.

Bjørnafjorden kommune: Sterk økning i narkotikabruk, psykiatriske oppdrag og dødsfall blant unge menn

Os & Fusaposten skriver den 16. september at kilder de har snakket med “fortel at narkotika er eit stort problem i (Bjørnafjorden kommune), at det blant mange er normalisert og at det er stovereint å rusa seg på fest.”

VG: – Kokainbruk normalisert blant elever i Sandefjord

VG skriver den 20. august (ikke på nett) om kokainbruk blant skoleelever i Sandefjord. Leder for ungdomsrådet i Sandefjord, Saule Smetonyte, uttaler til avisa at “bruk av kokain er blitt normalisert på skolen min”.

Ungdata 2022: 160% økning i bruk av andre stoffer enn cannabis på videregående siste 6 år

Rapporten Ungdata 2022 ble denne uken lansert under Arendalsuken. Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser som gjennomføres på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet, og som tar sikte på å si noe om hvordan det er å være ung i dag. I 2022 deltok 109.700 ungdommer….

Troms: “Narkobølge blant unge”

Folkebladet i Troms skriver den 26. juli at “Vorspiel, fester og nachspiel med alt fra hasj, kokain til amfetamin har blitt langt mer normalisert og akseptert blant unge.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com