fbpx

UNODC: Rekordhøy kokainproduksjon i Colombia i 2017

UNODC: Rekordhøy kokainproduksjon i Colombia i 2017

I går ble UNODCs tall for kokadyrking og kokainproduksjon i Colombia i 2017 kjent. Organisasjonen anslår at det var 171 000 hektar med kokamarker i Colombia ved utløpet av fjoråret, det største arealet som har vært målt siden målingene startet i 1999. 

 

Etter at staten lyktes med å gjenerobre store deler av territoriet fra gerilja og paramilitære grupper i årene etter årtusenskiftet, sank kokaarealet i Colomba jevnt år for år frem til 2013 da det ble målt 48 000 hektar.

 

Fra 2013 og frem til i fjor har imidlertid arealet altså mer enn tredoblet seg. UNODC anslå videre at det med dette kokaarealet kunne produseres 1379 tonn kokain i Colombia i fjor, en økning på 31% fra 1053 tonn året før.

 

Det pekes på flere årsaker til denne økningen, blant annet har dollaren styrket seg mot den colombianske pesos, noe som har gjort kokain mer attraktivt i Nord-Amerika igjen etter at konsumet ble halvert i perioden 2006 til 2010.

 

Økningen har også blitt forklart med at gullprisen som har falt kraftig internasjonalt siden 2012. Det er de samme væpnede, illegale gruppene som står for ulovlig gullutvinning og kokainproduksjon i Colombia, og de senere årene har flere av disse dreid aktivitetene fra gull til kokain.

 

Se også: Undersøkelse viser hvorfor colombianske bønder driver med koka

 

En tredje forklaring er at Colombia i 2015 under forhandlingene med FARC vedtok å gå vekk fra sprøyting av kokamarker med glyfosat som antas å være kreftfremkallende. Dette forklarer nok noe av veksten, men økningen hadde som man ser begynt alt to år tidligere.

 

Den antatt viktigste årsaken til økningen er et såkalt “perverst incentiv” som fremkom under forhandlingene da det ble kjent at regjeringen og FARC var enige om en ordning der bønder som dyrket koka ville få subsidier til å legge om til produksjon av legale jordbruksprodukter. Dette har sannsynligvis ført til at mange bønder begynte med kokadyrking for å kvalifisere til å motta disse subsidiene.

 

USA som ved Office of National Drug Control Policy  utarbeider egen statistikk over Colombias kokaareal publiserte sine tall i juni. De viser et anslått areal med kokamarker i Colombia ved utløpet av 2017 på 209 000 hektar, en økning på 11% fra 188 000 hektar som var anslaget året før. Økningen i potensielt utvunnet kokain fra dette arealet ble anslått å være 921 tonn, en økning på 19% fra 772 tonn i 2016.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com