fbpx
Narkotikapolitikk | USA: 36% av omsorgsovertakelser skyldes narkotikamisbruk
16842
post-template-default,single,single-post,postid-16842,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

USA: 36% av omsorgsovertakelser skyldes narkotikamisbruk

Hver tredje sak der barn blir plassert i fosterhjem i USA skyldes nå foreldrenes narkotikamisbruk. For kun 10 år siden var det kun hvert fjerde tilfelle av omsorgsovertakelse som skyldtes narkotika.

Antallet saker med omsorgsovertakelse har økt med hele 12% de siste 5 årene i USA.

Legemidler utløste overdoseepidemien i USA

I USA i 2015 døde daglig 91 mennesker av overdose på opioider. 32 000 årlig. Omtrent like mange liv som skytevåpen eller trafikkulykker tok det året.

Epidemien ble utløst av “legal narkotika” – opioidbaserte, smertestillende legemidler. Som fremdeles er det de fleste dør av.

Les vår spesialreportasje om opioidepidemien her.

Ken Maxwell som driver en frivillig organisasjon som arbeider med fosterhjem og adopsjon i North Carolina uttaler til The Fix at delstaten nå har sterk økonomi og lav arbeidsledighet, og at dette normalt betyr at antall saker med omsorgsovertakelse faller, siden foreldrene blir i bedre stand til å ta vare på sine barn. Men i North Carlina har antallet saker økt med 15% de siste fem år.

Årsaken til økningen er ifølge Maxwell narkotikamisbruk og opioidepidemien. 50% av disse sakene i North Carolina skyldes narkotika.

 

Narkotikaavhengigheten i USA

Spørreundersøkelse: Narkotikaavhengighet USAs alvorligste samfunnsproblem

Amerikanerne oppfatter at de har en hel del alvorlige samfunnsproblemer. 34% av de spurte i en ny undesøkelse av Pew Research oppfatter for eksempel at terrorisme er et svært stort…

0 comments

1% av alle amerikanske foreldre med mindreårige barn opioidavhengige

623 000 foreldre til mindreårige i USA er opioidavhengige.

0 comments

Ny overdoserekord i USA

Ifølge foreløpige estimater fra center for Disease Control mistet 72 000 mennesker livet i overdose i USA i 2017. Hvis dette tallet viser seg å stemme, vil det utgjøre en…

0 comments

650 000 kan dø av opioider i USA neste ti år

STATnews.com har gjort et overslag over hvor mange liv opioidepidemien i USA kommer til å kreve over det neste tiåret. Overdosedødsfall har økt eksplosivt i USA over de siste to…

0 comments

Studie: Barn født med opioidabstinenser i større grad sent utviklet og med læreproblemer

Epoch Times omtaler i denne artikkelen en studie foretatt av Centers for Disease and Control for å undersøke hvorvidt barn som er født med neonatal abstinence syndrome, NAS (“opioidavhengighet”), har større…

0 comments

Opioidepidemien i USA: Fosterhjemsystemet er i ferd med å bryte sammen

Systemet for plassering av barn i fosterhjem er i ferd med å bryte sammen i flere amerikanske stater som følge av opioidepidemien i landet. 33 000 mennesker mistet livet på…

0 comments

Huntington, West Virginia: Hvert tiende barn fødes med abstinenser

130 000 barn har det siste tiåret blitt født med avhengighet av heroin eller andre opiater i USA. Abstinensene (neonatal absitinence syndrome, NAS) gir seg utslag i oppkast, diaré, søvnproblemer, kløe…

0 comments

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.