fbpx

USA: 43% av omkomne sjåfører hadde andre rusmidler enn alkohol i blodet

USA: 43% av omkomne sjåfører hadde andre rusmidler enn alkohol i blodet

 

I en rapport fra Governors Highway Safety Association (GHSA) presenteres de siste tall fra National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) om kjøring i påvirket tilstand og trafikkulykker.

NHTSAs Fatality Analysis Reporting System (FARS) viser at i 2015, det siste året med tilgjengelige data, hadde  37,3% av sjåførene som omkom i trafikkulykker var påvirket av alkohol mens hele 43% hadde andre rusmidler i blodet.

 

Rusmidler (“drugs”) i denne sammenheng er definert som en hvilken som helst substans som reduserer kjøreferdighetene. Disse substansene fordeler seg på følgende fire kategorier:

  • Illegale substanser (“narkotika”)
  • Legale, ikke-medisinske substanser (marihuana i de delstatene som har legalisert dette)
  • Reseptbelagte legemidler
  • Ikke-reseptbelagte legemidler

 

Denne andelen har steget jevnt det siste tiåret: I 2005 hadde 27,8% av omkomne sjåfører andre rusmidler enn alkohol i blodet, i 2009 32,8%, og altså 43% i 2015.

 

Se også: Cannabis-relaterte dødsulykker i Washington fordoblet etter legaliseringen

 

Årsaken til at statistikken tar for seg dødsulykker er at det er i hovedsak disse sakene det blir tatt blodprøver av sjåførene. Mens noen stater tok prøver av 85% av sjåførene, tok andre kun prøver av 15%. Landsgjennomsnittet for prøver tatt av omkomne sjåfører var 57%, mens den tilsvarende andelen for overlevende sjåfører var 19%.

 

36,5 av stoffene som ble påvist var cannabis. FARS skiller ikke mellom tilstedeværelse av den aktive komponenten i cannabis, THC, og gjenværende stoffer (metabolitter) som ikke reduserer kjøreferdighetene.

 

Rapporten siterer forskning fra Canada fra 2010 som viser tilsvarende tall derfra:  39,1% av omkomne sjåfører testet positivt for alkohol, mens det for 34,2% ble påvist andre substanser i blodet. Av disse hadde 36,9% cannabis i blodet.

 

Se også: Cannabis-relaterte dødsulykker i trafikken opp 62% i Colorado etter legaliseringen

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com