fbpx

USA: Færre oppfatter cannabisrøyking som farlig, bruken øker.

USA: Færre oppfatter cannabisrøyking som farlig, bruken øker.

I en studie publisert i The Lancet belyses sammenhengen mellom oppfattet fare ved cannabisbruk med faktisk bruk i befolkningen. Studien er basert på et utvalg på over 500 000 voksne amerikanere i perioden 2002-2014.

 

Andelen som oppfattet bruk av cannabis 1-2 ganger i uken som “svært risikabelt” falt fra 50,4% til 33,3% i denne perioden. Over samme tidsrom økte bruken (andelen som bekreftet å ha brukt cannabis i løpet av det siste året) fra 10,4% til 13,3%.

 

Andelen som benytter cannabis 5 ganger eller mer per uke, steg fra 1,9 til 3,5%. Dette tilsvarer en økning i befolkningen fra 3,9 millioner til 8,4 millioner som bruker cannabis nær daglig.

 

Se også: Fattige rammes hardest av cannabisbruk

 

Utvalget respondenter inkluderer ikke hjemløse eller mennesker som bor på hospitser eller befinner seg i fengsel. Det er derfor grunn til å tro at både bruken og den problematiske bruken er enda høyere.

 

Forskerne bak studien sier at gitt at THC-nivået i cannabis over det siste tiåret har blitt stadig høyere, viser disse tallene behovet for å styrke informasjons- og forebyggingsarbeidet relatert til cannabis.

 

Perceived risk of marijuana use is associated with high frequency of use suggesting the potential value for modifying risk perceptions of marijuana use in adults through effective education and prevention messages.

– Leder for studien, Dr Wilson M. Compton fra National Institute on Drug Abuse

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com