fbpx

USA: Fordobling av kokaindødsfall siden 2009

USA: Fordobling av kokaindødsfall siden 2009

USA står oppe i en grufull opioidepidemi (heroin og syntetiske opioider som fentanyl) som tok 42 000 liv i 2016. Bare fra 2015 til 2015 falt forventet levealder i USA med to år på grunn av denne epidemien. Det som er mindre kjent er at overdoser på andre stoffer også øker. Spesielt gjelder det kokain som forårsaket  10 375 overdosedødsfall i 2016.

 

Dette er en økning på 52,4% fra året før og på over 100% siden 2009. Fortsetter denne veksten vil kokainoverdoser kunne passere opioidoverdoser i årene som kommer.

 

Se også: Kokaindødsfall firedoblet siden 2011 i England og Wales

 

Mens opiodepidemien så langt i hovedsak har rammet hvite amerikanere og i yngre aldersgrupper, er det en overvekt av svarte amerikanere oppe i årene som mister livet i kokainoverdose.

 

Årsakene til denne økningen er ikke klar. Men det har sannsynligvis med flere faktorer å gjøre: Kokainproduksjonen i Colombia er mangedoblet de siste årene og dette samsvarer med en økning i kokainkonsum i USA. Den høye dødeligheten blant svarte amerikanere spesielt kan henge sammen med at bruk av den særlig dødelige crack-varianten av kokain er mer utbredt i denne gruppen.

 

Se også: USA: Kraftig vekst i overdosedødsfall som involverer både fentanyl og kokain

 

Så henger den økte kokaindødeligheten også sammen med utbredelsen av opioider. En studie har funnet at 40% av de som omkom av kokain i 2016 også hadde inntatt syntetiske opioider.

 

Se også: Voldsom økning i kokainproduksjon i Colombia

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com