fbpx

USA: kokaindødsfall tredoblet siste 5 år

USA: kokaindødsfall tredoblet siste 5 år

En ny rapport fra U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) viser at kokaindødsfall ble nær tredoblet i USA i perioden 2013-2018.  Hvert år i denne tidsperioden økte antallet kokaindødsfall med i gjennomsnitt 27%. 

Forskningsleder ved CDC, Dr. Holly Hedegaard, kommentererer i forbindelse med lanseringen av rapporten at “mye oppmerksomhet har blitt gitt økningen i overdosedødsfall som involverer opioider, men det er viktig å erkjenne at dødsfall forårsaket av andre stoffer, som kokain, også har økt de senere årene”.

gruppen som er mest utsatt for kokainrelaterte dødsfall er menn mellom 35 og 44 år

Statistikken som fremkommer i rapporten, viser at gruppen som er mest utsatt for kokainrelaterte dødsfall er menn mellom 35 og 44 år. Geografisk er andelen kokainrelaterte dødsfall 9 ganger høyere i det urbane nordøst enn i det rurale Midt-Vesten.

Visepresident i organisasjonen Partnership to End Addiction, Pat Aussem, uttaler til Drugs.com at “land som Colombia har de senere årene hatt overskuddslagre av kokain, og prisene på kokain har falt dramatisk. Noe som har resultert i overskudd av billig kokain for eksport. Med økning i renhet og reduksjon av pris, kan kokain være et rimeligere alternativ til stimulerende midler som Ritalin og Adderall”.

En del av økningen skyldes at kokain oftere blir tilsatt opioidet fentanyl. I noen tilfeller er kundene ukjent med denne tilsettingen mens i andre tilfeller er det en ønsket blanding (en såkalt snowball) for å balansere den euforiske kokainrusen med den beroligende effekten av opioider.

 

Kokain og overdosedødsfall

USA: Fordobling av kokaindødsfall siden 2009

USA står oppe i en grufull opioidepidemi (heroin og syntetiske opioider som fentanyl) som tok 42 000 liv i 2016. Bare fra 2015 til 2015 falt forventet levealder i USA med to år på grunn av denne epidemien. Det som er mindre kjent er at overdoser…

Kokaindødsfall firedoblet siden 2011 i England og Wales

En ny rapport fra Office for National Statistics viser at det var 432 kokaindødsfall i England og Wales i 2017. Dette er det høyeste som noensinne er registrert, og fire ganger høyere enn i 2011 da tallet begynte å stige etter å ha stabilisert seg…

Dobling av kokaindødsfall i Storbritannia, middelklassen driver konsumøkningen

Daily Express skriver i denne artikkelen om det de omtaler som en kokainepidemi i Storbritannia. De siterer minister for sikkerhet, Ben Wallace, som har uttalt at Storbritannia er i ferd med å bli Europas største konsument av kokain, og at stoffet ikke lenger er forbeholdt…

Kraftig vekst i overdosedødsfall som involverer både kokain og fentanyl

I 2012 var det 4400 overdosedødsfall som involverte kokain i USA. I 2016, det siste året man har fullstendige data for, var dette tallet steget til 10 400. I 2012 var antallet dødsfall som involverte både kokain og syntetiske opioider (i hovedsak fentanyl), 180. I…

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com