fbpx

USA: Nye medikamenter skal stanse opiodepidemien

USA: Nye medikamenter skal stanse opiodepidemien

Amerikanske helseledere annonserte i går en kraftig satsing på nye medisiner for å motvirke opioidepidemien i landet som nå tar like mange liv årlig som trafikkulykker eller skytevåpen.

Francis S. Collins, direktør for National Institutes of Health (NIH) og Nora D. Volkow som leder en av underorganisasjonene, National Institute on Drug Abuse (NIDA) kunne informere om et statlig-privat partnerskap som tar sikte på å halvere tiden det normalt tar å utvikle nye behandlingsmetoder og medikamenter.

 

Se vår spesialreportasje om opioidepidemien i USA her

 

Målet er å utvikle tre nye typer medikamenter for å reversere epidemien:

 

  1. Ikke-avhengighetsdannende medisiner for bruk mot kronisk smerte.
  2. Bedre behandling for opioidavhengighet.
  3. Forbedrede metoder for å reversere opioidoverdoser

 

Av disse tre, er det det første målet som antas å ville ha størst effekt. Volkow og Collins peker eksempelvis på muligheten for å utvikle et smertestillende preparat som binder seg til opioidreseptorene i hjernen og demper smerte, men som verken skaper eufori (rus) eller lammer pustefunksjonen ved en viss konsentrasjon slik opioider gjør.

 

Francis Collins hevdet at slik forskning har skutt fart de siste årene, etter å ha vært nedprioritert de siste to tiårene siden det medisinske miljøet verken innså hvor avhengighetsdannende de opioidbaserte medikamentene var eller hvor lite effektive de var mot kronisk smerte.

 

Se også: Opioidepidemien i USA: Forsterhjemsystsmet  ferd med å bryte sammen

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com