fbpx

USA: Unge mennesker mistet 1,2 millioner leveår i overdosedød fra 2015 til 2019

USA: Unge mennesker mistet 1,2 millioner leveår i overdosedød fra 2015 til 2019

En studie publisert i Jama Pediatrics den 31. januar i år, har tatt for seg tapte leveår for unge menneskler som dør av overdose i USA.

Forskerne peker på at det meste av forskningen på overdosedødsfall har tatt for seg voksne, mens realiteten er at unge mennesker i stigende grad dør av overdose i USA.

Om motivasjonen for studien sier leder for studien, Trent Hall, at “en ung persons død er ikke en enkeltstående hendelse. Det er en tragedie som utspiller seg over et livsløp. Å telle antall tapte leveår forteller en mer komplett historie om hva det betyr å miste så mange liv.”

Se også

Helse Stavanger: 8 narkotikautløste dødsfall blant ungdom fra mars til mai i år

Stavanger Aftenblad melder i dag at en uformell undersøkelse utført av Helse Stavanger viser at det var 8 overdosedødsfall og/eller selvmord i forbindelse med rus blant unge i aldersgruppen 14-21 i Sør-Rogaland mellom mars og mai i år.

Antall unge liv tapt i overdose over de fire årene fra 2015 til 2019 var 21 689 personer mellom 10 og 24 år. Den gjennomsnittlige alderen på dødstidspunktet var 17,6 år. Forskerne estimerte at disse dødsfallene representerte 1 227 000 tapte leveår.

Ungdom mellom 10 og 19 år tapte ifølge studien totalt 187 000 leveår i overdosedød fra 2015 til 2019

Gruppen ungdommer mellom 10 og 19 år som omkom av overdose i perioden utgjorde 3296 personer med en gjennomsnittlig alder på dødstidspunktet på 15,1 år. Disse tapte ifølge studien totalt 187 000 leveår.

En av forskerne, Julie Teater, uttaler i en pressemelding at “vi håper vår artikkel kan øke oppmerksomheten rundt de stadig mer dramatiske konsekvensene av overdose blant denne sårbare gruppen. Vår studie bidrar med en viktig kontekst til overdosekrisen ved ¨å bedre vise hva det betyr for samfunnet at vi mister ungdom og unge mennesker i overdose”.

Trent Hall uttaler at “for å unngå overdosedødsfall bør foreldre og lærere snakke om narkotikamisbruk med unge mennesker”, og han foreslår også at naloxone nesespray bør være tilgjengelig på skoler og på anlegg til fritidsaktiviteter.

Se også

LEGEMIDLER UTLØSTE OVERDOSEEPIDEMIEN I USA

 

I USA i 2015 døde daglig 91 mennesker av overdose på opioider. 32 000 årlig. Omtrent like mange liv som skytevåpen eller trafikkulykker tok det året.

Epidemien ble utløst av “legal narkotika” – opioidbaserte, smertestillende legemidler. Som fremdeles er det de fleste dør av.

Les vår spesialreportasje om opioidepidemien her.

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com