fbpx

Vaksine mot heroin klar til uttesting

Vaksine mot heroin klar til uttesting

The Scripps Research Institute i California har utviklet en vaksine som blokkerer ruseffekten av heroin. Vaksinen fungerer ved at immunsystemet eksponereres for en del av heroinmolekylet, og kroppen reagerer da med å produsere antistoffer. Disse antistoffene nøytraliserer så heroin kroppen måtte bli utsatt for; de blokkerer heroinets tilgang til hjernen og forhindrer dermed også ruseffekten av heroin.

 

Les vår reportasje om USAs opioidepidemi her

 

Forskerne har tidligere testet vaksiner i laboratorier og på gnagere, og nå har de sluttført en test på aper. Effekten var størst den første måneden etter vaksinering, men vaksinen var fremdeles virksom etter 8 måneder. Forskerne har ikke avdekket noen uønskede bieffekter av vaksinen, og planen er nå å teste den ut på mennesker.

 

Forskerne påpeker at vaksinen kun fungerer mot heroin, og ikke andre opioider – som for eksempel opioidbaserte smertestillende medikamenter, medikamenter brukt i legemiddelassistert rehabilitering, eller medikamenter som brukes som motgift mot overdose. Dette betyr at vaksineringen ikke forhindrer livreddende hjelp, bruk av medikamenter under avvenning eller bruk av smertestillende opioider.

 

USA: Nye medikamenter skal stanse opioidepidemien

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com