fbpx

Mindreårige og narkotika

Narkotika er i ferd med å normaliseres blant barn og ungdom over hele landet


Erkjenner de politiske partiene problemet?

 

Akter de gjøre noe med det?
Både bruk av og aksept for narkotika øker blant mindreårige i Norge. Det viser både offisiell statistikk og de mange hundre reportasjene i landets lokalaviser som Narkotikapolitikk.no har referert de siste par årene.

 

Narkotikapolitikk.no har derfor bedt stortingspartiene om skriftlig svar på fire spørsmål som vil publiseres i vår dokumentet Mindreårige og narkotika: Valgguide 2021.


1. Anser [partiet] at det er en økende aksept for og bruk av narkotika blant mindreårige i Norge?

 

Hvis ja,

2. Anser [partiet] dette som et problem?

 

3. Hva anser [partiet] at konsekvensene ved en fortsatt økning av narkotikabruk blant mindreårige kan bli for:

a) Folkehelsen

b) Kriminalitetsbildet

 

4. Hvilke tiltak ønsker [partiet] eventuelt å sette inn for å forebygge en økende aksept for og bruk av narkotika blant mindreårige?

Registrer deg for å motta Valgguide 2021
Navn
E-post-adresse *
Avregistrer min epost

Denne trenden vil ha to negative samfunnskonsekvenser. For det første er helsekonsekvensene ved bruk av visse rusmidler – spesielt cannabis – særlig alvorlige for ungdom i årene før hjernen er ferdig utviklet (noe som gjerne først inntreffer i perioden fra 23 til 25 år). Hyppig cannabisbruk i tenårene er for eksempel relatert både til kognitive problemer og mentale lidelser senere i livet.

 

Den andre alvorlige konsekvensen er at kriminaliteten knyttet til transport og salg av narkotika vil øke med økt aksept og økt konsum. Dels betyr dette et salgsledd – ofte i form av gjenger – som kontrollerer sine territorier og driver inn gjeld med vold og trusler. Barn og ungdom vil bli rekruttert både til salg, transport og voldsutøvelse for å sikre denne narkotikaomsetningen.

 

Men også hele samfunnsstrukturen vil over tid påvirkes av at narkotrafikanter etablerer slik territoriell kontroll. Sivilbefolkningen vil oppleve å bli truet til å utvise lojalitet mot gjengene, og en rekke sektorer og institusjoner i samfunnet vil utsettes for forsøk på bestikkelser eller trusler for å sikre optimale arbeidsbetingelser for narkotikaleverandørene.

 

Se mer om disse konsekvensene i reportasjene under.


Spesialreportasje: Cannabis og unge hjerner

Se oppsummeringer her av de dusinvis av forskningsrapporter Narkotikapolitikk.no har omtalt de siste årene, som ser på virkningen av hyppig cannabisbruk på unge hjerner.


Normalisering av narkotikabruk blant mindreårige

Se oppsummeringer her av de hundrevis av avisreportasjer fra de siste par årene som viser hvordan aksept for og bruk av narkotika øker blant mindreårige over hele landet.


Spesialreportasje: Territoriell kontroll

Se vår reportasje om hvordan sivilbefolkningen – spesielt barn og unge – rammes når narkotikaselgere begynner å operere i nærmiljøet.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com