fbpx
Narkotikapolitikk | Narkotikabrukere kastes i fengsel
16087
page-template-default,page,page-id-16087,page-child,parent-pageid-2036,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsivePåstand: “Fengslene er fulle av narkotikabrukere, vi må avkriminalisere bruk.”

 

– Det stemmer ikke. Så godt som ingen dømmes til ubetinget fengsel i Norge utelukkende for egen bruk av narkotika.

 

Legemiddelloven vs. Straffeloven

Påstanden om at norske fengsler er fulle av mennesker som er dømt for narkotikabruk, høres stadig i ulike varianter, men det blir ikke sannere av det.

 

Realiteten er at så godt som ingen dømmes til ubetinget fengsel i Norge kun for egen bruk av narkotika (unntaket er noen tilfeller av bøtesoning). Bruk eller besittelse av narkotika til egen bruk, reguleres av legemiddelloven, mens aktiviteter som videresalg eller smugling hører inn under straffeloven (se mer om forskjellen på disse lovene i denne artikkelen).  I 2013 var det 8287 brudd på paragrafen i legemiddelloven som omhandler narkotika – altså bruk. Av dette ble 6842 saker løst ved forelegg (bot) og kun 233 og 289 saker endte med henholdsvis betinget eller ubetinget fengsel.

 

Sammensatte forhold bak fengselsstraffer

Disse sakene som resulterer i fengselsstraff, er i hovedsak sammensatte saker der også andre lovbrudd inngår, saker der den tiltalte allerede har en betinget dom fra før, eller tilfeller der vedkommende har vært idømt bøter uten å betale – såkalt bøtesoning.

 

Til dette siste kan man forsåvidt si at det er riktig at narkotikabruk kan føre til fengselsstraff. Men da kan man jo si det samme om å kjøre på rødt lys.

Realiteten er at ingen dømmes til ubetinget fengsel i Norge kun for egen bruk av narkotika.

 

Av de 8703 sakene som dreide seg om brudd på straffeloven – altså salg, oppbevaring, frakt osv. av større partier – resulterte riktignok 1811 saker i ubetinget fengsel, men dette er altså ikke egen bruk. Imidlertid er det klart at mange av disse dømte også er brukere som søker å finansiere eget forbruk ved slike aktiviteter.

 

Det ville derfor i mange av sakene som resulterer i fengselsdom, vært ønskelig med andre og mer konstruktive  reaksjonsformer enn fengselsstraff (noe som også til en viss grad foregår, se artikkelen Smartere reaksjoner – bedre resultater?).

 

Det er også mulig at det noen måtte besitte til eget bruk, er et så stort kvantum at det blir å definere som oppbevaring (og ikke besittelse) og dermed faller inn under straffeloven. Det blir likevel aldri idømt ubetinget fengsel for oppbevaring, med mindre det er åpenbart at intensjonen var videresalg.

 

Bortsett fra visse tilfeller av bøtesoning, er altså påstanden om at narkotikabrukere kastes i fengsel for egen bruk rett og slett feil.[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]