fbpx
Narkotikapolitikk | Se til Portugal
16092
page-template-default,page,page-id-16092,page-child,parent-pageid-2036,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-16.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive


>br class=”” />

Påstand: Se på Portugal. Der har de legalisert narkotika og redusert problemene.

 

– Narkotika er ikke legalisert i Portugal, og som de fleste andre land har Portugal både godeog mindre resultater på narkotikaområdet.

 

Ikke legalisering

Portugal har ikke legalisert narkotika. Det er fremdeles forbudt å innføre, produsere og selge narkotiske stoffer – inkludert marihuana. Bruk og besittelse til egen bruk er forbudt, men i 2001 ble straffereaksjonene for slike lovbrudd betydelig nedjustert for lettere å komme i dialog særlig med sprøytenarkomane. En viktig begrunnelse for endringen var at Portugal på 1990-tallet var blant landene i Europa med høyest andel HIV-smittede.

Bruk og besittelse av cannabis ble fra 1. juli 2001 ikke lenger straffet med fengsel. Hvis man blir tatt for besittelse av narkotiske stoffer i Portugal, må man møte for en nemnd. Den vurderer om den pågrepne har behov for behandling. Alternativt gis en advarsel.

 

Samtidig med lovendringen, økte portugisiske myndigheter satsingen på behandling og skadeforebyggende tiltak, f.eks. sprøyteutdeling for å hindre HIV-smitte.

 

Økt bruk

Narkotikastatistikken i Portugal (EMCDDA 2013) viser at bruken av illegale stoffer økte i alle aldersgrupper i årene etter 2001, med unntak av en liten nedgang blant 16-19-åringer i perioden 2003-2007. Denne nedgangen er av enkelte brukt som «bevis» på at Portugals politikk har lyktes (Greenwald 2009). Den samme trenden kan imidlertid ses i de fleste europeiske land i denne perioden.
ESPAD-undersøkelsen blant 15-16-åringer viser at bruken av cannabis har fortsatt å øke etter nedgangen i 2007. Fra å være et av landene i Europa med lavest bruk på 1990-tallet, ligger Portugal nå omtrent på eller litt over snittet i Europa (ESPAD 2013).

 

Data fra Det europeiske narkotikaovervåkningsbyrået viser at andelen i Portugal som sier de har brukt cannabis, kokain, amfetamin, ecstasy og LSD økte fra 2001 til 2011 (EMCDDA 2013).

andelen i Portugal som sier de har brukt cannabis, kokain, amfetamin, ecstasy og LSD økte fra 2001 til 2011

Statistikk over overdosetall i Portugal (EMCDDA 2013) har begrenset verdi som utgangspunkt for å si noe om utvikling over tid, fordi de er bygget opp av to ulike dataserier som ikke er sammenliknbare. Mye tyder imidlertid på at overdosedødeligheten begynte å gå ned på slutten av 1990-tallet, nedgangen fortsatte fram til omtrent 2005, og etter dette gikk den opp igjen (Greenwald 2009). Mange land så en slik nedgang i denne perioden. Overdosedødeligheten har hele tiden vært lavere enn i Norge.

 

Styrket behandlingsapparatet

Portugal har iverksatt en lang rekke tiltak både på forebygging, skadereduksjon og behandling. De har blant annet lyktes med å redusere behandlingskøene, og det har vært en økning i antallet problembrukere som søker behandling. Antallet HIV-positive narkotikabrukere har gått ned, blant annet som resultat av sprøyteutdeling og informasjonsarbeid.

 

Siste befolkningsundersøkelse fra Portugal viser en nedgang i andelen personer (16-64 år) som oppgir at de har brukt et illegalt stoff minst én gang i løpet av livet fra 2007 til 2011, men tallene er fremdeles høyere enn i 2001. Unge voksne (15-34 år) rapporterte høyere bruk enn resten av befolkningen, men også her var det en nedgang. Flere nasjonale og internasjonale undersøkelser viser imidlertid at narkotikabruken blant skoleungdom har steget (EMCDDA 2014a).

 

EUs narkotikabyrå har dette å si om utviklingen i Portugal i sin årsrapport for 2011:
«Landet har fremdeles høy forekomst av problembruk og HIV og framviser ikke noen utviklingstrekk i sin narkotikasituasjon som tydelig skiller det fra andre europeiske land som har en annen politikk» (EMCDDA 2011).

 

Denne teksten om Portugal er hentet fra Actis-notat 4:2014; Hva vet vi om cannabis. Heftet, som omhandler mange vanlige påstander i narkotikadebatten, kan leses og lastes ned her.
http://www.actis.no/notat/myter-og-fakta-om-cannabis.[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]