fbpx

Vårt Land: Eksperter med stikk til rusliberalistene

Vårt Land: Eksperter med stikk til rusliberalistene

Vårt Land har i dagens reportasje om avkriminalisering av narkotika snakket med i dag professor i nevropsykologi ved Universitet i Stavanger, Kolbjørn Brønnick. Han uttaler til avisen at det finnes lite forskning på effektene av den portugisiske modellen.

 

– Forskningen på Portugal-­modellen holder ikke vann. Det er også begrenset hva som har blitt publisert fra vitenskapelige tidsskrifter. Hvis du gjør så store­ politiske endringer, må forsk­ning underbygge tiltakene.

 

Han uttaler videre at det er vanskelig å vite på forhånd om avkriminalisering leder til mer eller mindre bruk. Han er bekymret for at enkelte vil debuterer tidligere og at holdning til rusmidler endres på lang sikt.

 

– Hvis man skal gjennomføre en slik modell, må det kombineres med en stor satsing på forebyggende arbeid og forskning. Det er et politisk ansvar å få til dette, uttaler Brønnick.

 

Avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Anne Line Bretteville Jensen, bekrefter Brønnicks skespsis:

 

– Portugal har hatt og har dårlige data. De innførte også 13 omfattende tiltak samtidig. Det er derfor veldig vanskelig å si hva selve avkriminaliseringen har betydd.

 

På spørsmål fra avisen om en slik omlegging kan fremme en ruskultur som fører til at flere unge bruker for eksempel cannabis, svarer hun:

 

– Ja, det er en risiko, men forskningen har ikke entydig vist hvor stor denne risikoen er. Det er mange faktorer som påvirker om folk begynner å bruke rusmidler; pris og tilgjengelighet, risikooppfatning og holdninger generelt i samfunnet er viktig.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com