fbpx

WHO-rapport: Konsekvenser av ikke-medisinsk cannabisbruk.

WHO-rapport: Konsekvenser av ikke-medisinsk cannabisbruk.

Cannabis er verdens mest utbredte illegale rusmiddel, i 2013 var det estimert at 181,8 millioner mennesker mellom 15 og 64 år brukte en variant av cannabis som rusmiddel.

WHO utga for 20 år siden en rapport om helsekonsekvensene av cannabisbruk. Organisasjonen har i år publisert en ny rapport som tar for seg hva forskningen de siste 20 årene har kunnet fastslå om virkningene av cannabisbruk. Fokus for rapporten har vært på effekten på unge mennesker samt virkningen av langvarig og hyppig bruk.

 

Last ned rapporten her (pdf)

Rapporten trekker en del konklusjoner – hva man vet om cannabis – og presenterer en del områder der det trengs ytterligere forskning.

 

Blant konklusjonene rapporten trekker, finner man blant annet:

 

  • CB-reseptorene (som reagerer på virkestoffet i cannabis, THC) er distribuert i hele hjernen, og blant annet i de delene som kontrollerer oppmerksomhet, beslutningstaking, motivasjon og hukommelse.
  • Risikoen for å utvikle avhengighet av cannabis anslås å være 1 av 10 blant dem som har prøvd stoffet, 1 av 6 blant ungdommer og 1 av 3 blant daglige brukere.
  • Cannabisbruk antas å være en “komponent-årsak” (som samvirker med andre faktorer) for å utløse lidelser som schizofreni og psykose. Styrken på symtomene henger sammen med mengde brukt og hyppighet.
  • Daglig bruk i ungdommen og som ung voksen henger sammen med: frafall i skolen, kognitive problemer, bruk av andre illegale rusmidler, depressive symptomer og selvmordstanker. Hvilke av disse sammenhengene som er forårsaket av cannabis, gjenstår å fastslå.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com