fbpx

Dansk studie: Firedobling av schizofreni-tilfeller knyttet til cannabisavhengighet siden 1995

Dansk studie: Firedobling av schizofreni-tilfeller knyttet til cannabisavhengighet siden 1995

Danske forskere har funnet at andelen personer som blir diagnostisert med både schizofreni og cannabisavhengighet (cannabis use disorder) er firedoblet siden 1995.

Forskere ved Copenhagen Research Center for Mental Health–CORE har analysert data fra en longitudinell kohortstudie som inkluderer 7  186  834 dansker som var i live og over 16 år på et tidspunkt mellom 1972 og 2016 for å se nærmere på sammenhengen mellom schizofreni og cannabis. Bakgrunnen for undersøkelsen er som forskerne skriver rapporten som ble publisert i Jama Psychiatry denne uken at “cannabisbruk og -styrke har økt de siste to tiårene. Hvis forbindelsen mellom cannabisbruk og schizofreni er kausal, bør dette reflekteres i en økning i andelen av schizofreni-tilfellene som kan knyttes til cannabis”.

“økningen er som forventet gitt økningen i cannabisbruk og -styrke”

Forskerne fant at i 1995 var 2% av schizofreni-tilfellene statistisk forbundet med cannabisbruk. Denne andelen økte til 4% i 2000 og til 8% fra 2010 av.

De  skriver i konklusjonen på rapporten at økningen er “som forventet gitt den overnevnte økningen i cannabisbruk og -styrke” og videre at “dette funnet har viktige konsekvenser for legalisering og kontroll av bruk av cannabis.”

Leder for studien, Carsten Hjorthøj, PhD, sier i en uttalelse til Healio Psychiatry at de ”finner også at disse funnene er veldig robuste mot konkurrerende risikofaktorer. Selv om det ikke er et klart bevis på årsakssammenheng, er det sannsynligvis så nært som vi kommer en stund, og den kliniske relevansen av våre funn er således at det ikke er noen grunn til å betrakte cannabis som et ufarlig stoff, noe som dessverre er tilfelle i økende grad. ”

den reelle andelen kan være så høy som 32%

I en lederartikkel om denne studien skriver Tyler J. VanderWeele, PhD, ved Harvard T.H. Chan School of Public Health at den reelle andelen kan være langt høyere enn 8%. Han viser til at det for det første kan være en betydelig underdiagnostisering av cannabisavhengighet og at forskerne uansett bare har sett på sammenheng med cannabisavhengighet og ikke generell cannabisbruk. Som eksempel peker han på at om underdiagnostiseringen er på 50%, og hvis kun halvparten av schizofreni-tilfellene som er knyttet til cannabisbruk er knyttet til cannabisavhengighet, ville andelen vært 32% og ikke 8%.

 

Se også

Studie: Jevnlig bruk og bruk av høypotent cannabis mangedobler sannsynligheten for å utvikle psykose

En studie publisert denne uken i The Lancet av 900 psykosepasienter rundt i Europa indikerer at risikoen for å utvikle psykose øker kraftig ved jevnlig bruk av cannabis og spesielt ved bruk av høypotent cannabis. 

Irland: 185% økning på 8 år i cannabisrelatert behandling på psykiatriske sykehus

Cannabis-relaterte behandlinger ved psykiatriske sykehus i Irland økte med 185% fra 2008 til 2016 , melder The Irish Times. Cannabis-relaterte behandlinger ved vanlige sykehus økte i samme periode med 90%. 

Voldsom økning av cannabisavhengige pasienter med psykose/schizofreni i Portugal

Antallet pasienter med cannabisavhengighet som blir diagnostisert med psykose eller scizofreni i Portugal økte med 2840% fra 2000 til 2015 vise ny studie.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com